ตุ๊กกี้ ชี้แจงจากใจ หลังแชร์ภาพเพราะความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ชี้แจง แชร์ภาพเพราะความเข้าใจผิด คิดว่าเป็น พระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เสียใจ แชร์ภาพผิด เข้าใจผิดว่าเป็น พระบรมอัฐิ