ปลื้มปีติ ลูกหมี รัศมี รับเสด็จราชวงศ์ต่างประเทศ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

ลูกหมี รัศมี รับเสด็จ เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งลิกเตนสไตน์ หนึ่งในราชวงศ์ต่างประเทศ ที่ทรงเสด็จร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9