ปู ไปรยา ชวนแฟนฝรั่ง ร่วมทำดี แจกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ให้คนไทยใน LA

ปู ไปรยา แม้ตัวอยู่ไกลถึงสหรัฐอมเริกา แต่ยังรวมตัวกับคนไทยในแอลเอ ร่วมจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช