พิ้งกี้ สาวิกา ฝ่ามรสุมข่าวเลิกรา เพชร อิทธิ พาคุณแม่ไปกราบ ในหลวง ร.9

พิ้งกี้ สาวิกา เดินหน้าต่อกับชีวิต พาคุณแม่อ้อย สรินยา ไปกราบในหลวง รัชกาลที่ 9 แม้หัวใจจะบอบช้ำแค่ไหน