ฟลุค เกริกพล แจงเหตุผล ให้เงินเดือน น้องอชิ เดือนละ 20,000 บาท ไม่ใช่การตามใจ !

ฟลุค เกริกพล ชี้ ให้เงินเดือนลูกชาย น้องอชิ เดือนละ 20,000 บาท มากกว่าเงินเดือนสตาร์ทเด็กจบใหม่ ไม่ใช่การตามใจ ย้ำเป็นการให้เงินเหลือเพื่อให้ลูกรู้จักการออม และรู้จักซื้อของแบ่งเพื่อนด้วย