ย้อนสัมภาษณ์ พิ้งกี้ – เพชร เมื่อครั้งแต่งงาน ถึงขั้นบอก…ยอมตายแทนกันได้

ย้อนฟังสัมภาษณ์ พิ้งกี้ สาวิกา ควง เพชร อิทธิ แถลงข่าวงานแต่ง กับคำมั่นสัญญาที่จะดูแลกันไปตลอด ไม่คิดว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องหย่ากัน หวานสุดถึงขนาดยอมตายแทนกันได้