หน่อย บุษกร เผยวีรกรรมปล่อยลูกไว้กับพ่อ เคน ธีรเดช ได้เลือดเลยงานนี้ !!

โถ ๆ ถือซะว่าเป็นแผลที่ลูกผู้ชายต้องเจอสักครั้งในชีวิตแล้วกันนะคะ คุณแม่หน่อย