อาร์ต เคพีเอ็น เปิดหมดใจ ในฐานะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หวังลูกจะรับได้ว่าพ่อเป็นเกย์

อาร์ต เคพีเอ็น เปิดหมดใจ กรณีเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ด้านแม่ของลูกจากไปตั้งแต่ที่น้องคลอดออกมา ส่วนตอนนี้ยอมรับว่าชอบผู้ชาย และหวังว่าลูกจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น