ฮา ! พลอย พลอยพรรณ ใส่ชุดจัดเต็มทอดกากหมู อย่างกับจะไปกู้ระเบิด

ยอมใจในชุดของแม่ พลอย พลอยพรรณ จริง ๆ