เปรี้ยว ทัศนียา ค่าตัวขึ้นเพราะ เพลิงพระนาง ปัดขึ้นแท่นลูกรักของช่อง

เปรี้ยว ทัศนียา รับผู้ใหญ่ขึ้นค่าตัวให้หลังเพลิงพระนางเปรี้ยง ปัดขึ้นแท่นลูกรัก รับมีหนุ่มคุยยังไม่พิเศษ