แม่น้องสกาย ยิ้มได้ ช่อง 3 ส่งตัวแทนเยี่ยมลูกชาย พร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรักษามะเร็ง

ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้ครอบครัวซาบซึ้งใจและยิ้มได้