VITTORIO อัลตร้า-ลักซ์คอนโด ย่านพร้อมพงษ์ อีกระดับของการใช้ชีวิตที่ลงตัวท่ามกลาง “ศิลปะ”

  ไม่ใช่แค่เพียงที่พักกลางกรุง ย่านทำเลทอง แต่นี่คืออีกระดับของคอนโดระดับอัลตร้า-ลักซ์ ที่ผสมผสานสุนทรียภาพแห่งการจัดวางพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย

The post VITTORIO อัลตร้า-ลักซ์คอนโด ย่านพร้อมพงษ์ อีกระดับของการใช้ชีวิตที่ลงตัวท่ามกลาง “ศิลปะ” appeared first on OK Magazine Thailand.